WAJIBNYA KHILAFAH MENURUT ULAMA TAFSIR: TAFSIR SURAH AL BAQARAH 30Oleh: Ustaz Irfan Abu Naveed
Pensyarah Fikih, Penulis "Konsep Baku Khilafah Islamiyyah"

Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً {٣٠}

“Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” (TQM Al-Baqarah [2]: 30)

Al-Hafiz al-Qurthubi (w. 671 H), ahli tafsir dan fikih yang menyusun kitab tafsir autoritatif yang memuat sajian fikih, al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qurân (Keseluruhan dari Hukum-Hukum Al-Quran), menegaskan dalam kitab tafsirnya tersebut: “Ayat ini merupakan hukum asal tentang wajibnya mengangkat Khalifah.” Bahkan, beliau kemudian menegaskan:

هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه

Ayat ini adalah ashl dari mengangkat Imam dan Khalifah yang didengar (perintahnya) dan ditaati, untuk menyatukan kalimat, dan menerapkan hukum-hukum kepemimpinan Khalifah dengan keberadaannya. Tidak ada perbezaan pendapat mengenai kewajipan (mengangkat Khalifah) ini di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-‘Asham yang tuli tentang syariah, begitu juga siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya.

Al-Hafiz Abu Ja’far al-Thabari, ketika menafsirkan ayat ini menyentuh tentang makna Khalifah yang berkonotasi al-sulthân al-a’zham (ketua negara Daulah Islamiyyah). Menurutnya, lafaz al-khalîfah berasal dari wazan al-fa’îlah: dari kata khalafa fulan[un] fulan[an] fî hadza al-amr, idzâ qâma maqâmahu fîhi ba’dahu (yakni seseorang menggantikan orang lainnya dalam urusan tersebut, jika ia menggantikan posisi orang lain setelahnya dalam urusan tersebut), sebagaimana firman-Nya dalam surah Yûnus [10]: 14. Al-Thabari pun menyentuh: Dan dari pembahasan ini diistilahkan pula al-sulthân al-a’zham berkonotasi khalifah, kerana ia menggantikan orang lain sebelumnya, dan menggantikan kedudukannya, sehingga ia menggantikannya. Diistilahkan khalafa al-khalîfah yakhlufu khilâfah.

#wajibKhilafah #PendapatUlama #4Mazhab #KhilafahWajibDiangkat #Fikh

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "WAJIBNYA KHILAFAH MENURUT ULAMA TAFSIR: TAFSIR SURAH AL BAQARAH 30"

Post a Comment