Nasyid Bil Khilafah
 #LaguIslami - #NasyidBilKhilafah

bil khilaafah..bil khilaafah.. Dengan Khilafah..dengan Khilafah.. nartaqiy kulla syu'uubi wal 'ibaad. Kita akan mengungguli semua bangsa dan manusia.. bil khilaafah .. bil khilaafah .. Dengan Khilafah..dengan khilafah.. ta'taliy himamunaa nahwal amjaad.. Kemuliaan kita akan naik menuju kejayaan.. bil khilaafah..bil khilaafah.. Dengan khilafah..dengan Khilafah.. nartaqiy kulla syu'uubi wal 'ibaad. Kita akan mengungguli semua bangsa dan manusia.. bil khilaafah .. bil khilaafah .. Dengan khilafah..dengan Khilafah.. ta'taliy himamunaa nahwal amjaad.. Kemuliaan kita akan naik menuju kejayaan.. bi duruubil Islami nafkhar.. Dengan jalan Islam, kami bangga.. azmunaa bil haqqi nanshuru. Kami bertekad akan menjadi penolong kebenaran.. ummatan waahidah.. satu ummah daulatan waahidah.. satu daulah raayatan waahidah.. satu bendera syi'aarunaa, Allaahu akbar.. Syiar kami, Allah Maha Besar syi'aarunaa, Allaahu akbar.. Syiar kami, Allah Maha Besar quwwatunaa fiy jam'i syamlil muslimiin.. Kekuatan kami adalah seluruh umat Islam.. minas sudaani lil hindi li filisthiin.. Dari Sudan sampai India hingga Palestina. Alam taraw rahawaani ardhil raafidiin.. Tidakkah kalian melihat betapa luasnya bumi Persia.. wa ardhi syam 'aqari daaril muslimiin.. dan bumi Syam, pusat negeri kaum muslimin.. yaa syu'ba mishra war ribaathi wa wahraan.. Wahai rakyat Mesir dan bumi Ribath serta Wahraan syu'ba tharaabilis wal ardhil qayrawaan.. Wahai rakyat Tripoli dan bumi Qayrawaan.. li nansa min quluubina kullal awhaan.. agar kami dapat melupakan segala penyakit dalam hati-hati kami.. maghribuna..khaliijuna.. (Umat Islam di) Maroko kami..(Umat Islam di) Khalij kami.. kullal ikhwaan.. Semuanya bersaudara.. ummatan waahidah.. satu umat.. daulatan waahidah.. satu daulah.. raayatan waahidah.. satu bendera.. syi'aarunaa, Allaahu akbar.. syiar kami, Allah Maha Besar.. syi'aarunaa, Allaahu akbar.. syiar kami, Allahu Maha Besar.. dhammush shufuufa.. Bergabunglah (kalian) dalam barisan ini.. wahhiduu aamaalakum.. Satukanlah cita-cita kalian.. khudzuus sabiila.. Ambillah (jalan dakwah) ini.. inhadhuu.. Bangkitlah kalian (dengan jalan dakwah ini).. khuudhuul ghibaar.. Berjuanglah (dengan kepulan) debu.. Muhammad khayrul waraa qudwatikum.. Muhammad adalah sebaik-baik manusia, teladan kalian.. kuunuu minannasii-il qawiimi wal akhyaar.. Jadilah kalian manusia terbaik dan terpilih.. fainnakum syamaamu ra'sin man hanaa.. Maka sungguh kalian telah dihormati (oleh) orang-orang yang bersimpati.. illaa laka ya hayyu allaamil ghuyuub.. Hanya kepadaMu, Wahai Zat Yang Maha Mengetahui Semua Perkara Yang Ghaib Antalladziy wa adtanaa bi nashrinaa.. Engkaulah Zat Yang Menjanjikan Pertolongan kepada kami.. ij'alnaa haitsu salakanaa min duruub.. (Ya Allah) jadikan kami selalu ada di jalan (dakwah) ini.. ummatan waahidah.. daulatan waahidah.. raayatan waahidah.. syi'aarunaa, Allaahu akbar.. syi'aarunaa, Allaahu akbar..

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Nasyid Bil Khilafah"

Post a Comment