KHILAFAH DALAM SYAIRNYA SANG PEMIMPIN PARA PENYAIR

 


Pemimpin para penyair (Amirus Syu'ara), Ahmad Syauqi, رضي الله عنه*

Dalam salah satu bait syairnya yang meringkas ajaran Islam, mengatakan:

الدين يـُسرٌ ، والخـلافة بـَيعة

والأمر شورى والحقوق قضاء

"Agama Islam itu mudah dan Khilafah adalah bai'at; urusan umat diputuskan dengan musyawarah, terkait hak diselesaikan melalui pengadilan syar'i."


Fawaid:

• Islam adalah agama yang mudah, artinya memungkinkan untuk diterapkan di setiap masa dan tempat. Dengan prinsip tidaklah Allah itu membebani hamba Nya di luar batas kemampuannya.

• Inti khilafah tertuang pada metode baku pengangkatan khalifah nya, yaitu bai'at. Untuk menerapkan Al Kitab dan As Sunnah, serta ditaati dalam kondisi apapun (selama bukan dalam maksiat) oleh seluruh umat Islam.

• Urusan umat (selain perkara yang muhkam) diputuskan dengan mekanisme syura, yaitu pengambilan pendapat. Terkait perkara ynag membutuhkan spesialisasi kepada para ahlinya, dan terkait perkara mubah/teknis di luar itu semua boleh dengan mengambil suara terbanyak.

• Persoalan terkait hak-hak masyarakat; dalam jiwa, harta, serta kehormatan mereka, diselesaikan dengan pengadilan syar'i. Yaitu oleh keputusan qadhi yang dipilih dari kalangan ulama yang kompeten di bidang syariat.

Selain di atas, ada juga syair beliau yang berisikan tentang kesedihan mendalam atas musibah besar keruntuhan khilafah. 


#KhilafahAjaranIslam

#IslamRahmatanLilAlamin

#IslamAgamaMudah

#IslamSolusiKehidupan


_________


*sebutan "radhiyallahu 'anhu" adalah saran daripada Asy Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rowi رحمه الله, sebab beliau satu satunya penyair mutaakhkhir yang mendapatkan pujian langsung dari baginda Rasulullah صلى الله عليه وسلم, melalui mimpi Syaikhul Azhar Muhammad Al-Ahmadi Azh-Zhawahiri رحمه الله.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "KHILAFAH DALAM SYAIRNYA SANG PEMIMPIN PARA PENYAIR"

Post a Comment